Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã (3379/VP-KGVX, ngày 09/10/2017).

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

                  

       Thực hiện Công văn số 4110/LĐTBXH-BHXH ngày 28/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện bảo hiểm xã hội đối với Công an cấp xã, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

       Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên theo đúng yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn trên; chủ động báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo.

       (Công văn số 4110/LĐTBXH-BHXH được sao gửi qua Văn phòng điện tử - eOffice).

 

          Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn