Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị của Chi nhánh đầu tư phát triển và chế biến khoáng sản Lạng Sơn thuộc Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1 (3375/VP-KTN, ngày 09/10/2017).

Kính gửi:

 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn;

- Chi nhánh đầu tư phát triển và chế biến khoáng sản Lạng Sơn.

 

Xem xét Tờ trình số 39/TTr-XN1HD ngày 06/10/2017 của Chi nhánh đầu tư phát triển và chế biến khoáng sản Lạng Sơn thuộc Xí nghiệp công nghiệp xây dựng số 1 về việc “xin chủ trương đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và kho bãi sang tải, lưu giữ hàng hoá tổng hợp phục vụ xuất nhập khẩu”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND huyện Văn Lãng hướng dẫn Chi nhánh đầu tư phát triển và chế biến khoáng sản Lạng Sơn thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong trường hợp vượt thẩm quyền.

(Tờ trình số 39/TTr-XN1HD ngày 06/10/2017 của Chi nhánh đầu tư phát triển và chế biến khoáng sản Lạng Sơn gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn