Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời họp Triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (295/GM-UBND ngày 09/10/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp về triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí: Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì;

- Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, thành phố Lạng Sơn; Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh.

- Tổ kiểm tra rà soát quy đất 12% của tỉnh ( Giao Sở xây dựng mời);

- Giám đốc các Công ty cổ phần: Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn, Đầu tư xây dựng Hoàng Dương, Bất động sản Hà Nội.

2. Nội dung: Triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Lạng Sơn

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14 giờ 00’, ngày 13/10/2017 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công nhiệm vụ:

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp các nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, đề xuất giải pháp thực hiện.

- Các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị báo cáo theo lĩnh vực được phân công.

Kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn