Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời dự làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti (294/GM-UBND ngày 09/10/2017).

GIẤY MỜI

Dự làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo các Sở, ban: Kế hoạch và Đầu tư,  Xây dựng, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn;

- Đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chuyên viên các Phòng: Kinh tế tổng hợp, Kinh tế chuyên ngành.

2. Nội dung: Làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm: Từ 8 h00, ngày 11/10/2017 (thứ Tư) tại phòng họp họp trực tuyến, tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn và các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu theo nội dung cuộc họp.

- Sở Ngoại vụ cử phiên dịch phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn đại diện Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Hải Ti.

Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn