Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Văn An, huyện Văn Quan (292/GM-UBND ngày 06/10/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới

tại xã Văn An, huyện Văn Quan

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Văn An, huyện Văn Quan, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và Công ty Điện lực Lạng Sơn;

- Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan, xã Văn An và Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn thuộc xã Văn An.

2. Thời gian, địa điểm, phương pháp làm việc:

- Từ 8h00’ ngày 11/10/2017: Đoàn kiểm tra tập trung tại đầu tuyến đường Bản Làn – Khòn Háo để kiểm tra công trình, sau đó di chuyển đến các công trình: Đường Điềm He – Song Giang, Trường mầm non, Trường THCS xã Văn An, Chợ Văn An, Nhà văn hóa xã.

- Từ 9h30’ ngày 11/10/2017: Họp kết luận buổi làm việc tại trụ sở UBND xã Văn An.

3. Nội dung: Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Văn An.

4. Tổ chức thực hiện:

- UBND huyện Văn Quan:

+ Chuẩn bị báo cáo chung về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra; mời các thành phần liên quan của huyện dự họp kết luận;

+ Chỉ đạo UBND xã Văn An: Chuẩn bị báo cáo chi tiết tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; bố trí địa điểm họp và mời các thành phần của xã dự họp kết luận.

(Báo cáo phục vụ làm việc của huyện, xã gửi về hòm thư điện tử vuquangkhanhls@gmail.com trước 15h00’ ngày 10/10/2017).

- Các thành phần tham dự chuẩn bị các nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

5. Bố trí phương tiện và thời gian xuất phát:

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng);

- Các đơn vị được giao bố trí 01 xe 07 chỗ ngồi để phục vụ công tác, cụ thể:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo đi chung xe do Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí;

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Xây dựng đi chung xe do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đi chung xe do Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và Công ty Điện lực Lạng Sơn đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí;

- Các thành phần sở, ngành tỉnh chủ động liên hệ xe, tự thống nhất thời gian, địa điểm xuất phát bảo đảm lịch trình làm việc.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn