Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 09/10/2017 đến Chủ nhật ngày 15/10/2017)

Thứ Sáu, 06/10/2017 - 17:51

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 09/10/2017

 

THỨ BA

Ngày 10/10/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 11/10/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 12/10/2017

THỨ SÁU

Ngày 13/10/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 14/10/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 15/10/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Văn An, huyện Văn Quan

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: 7h30 Dự Lễ tôn vinh danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai - năm 2017

 

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 13h30 Dự Hội nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Tối: 20h Dự Chương trình Đêm hội Doanh nhân năm 2017

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Dự họp thẩm định xét công nhận thành phố Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Công tác tại nước ngoài

Công tác tại nước ngoài

Công tác tại nước ngoài

Công tác tại nước ngoài

 

 

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: 8h Họp xem xét kết quả hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đầu tư các bến, bãi đỗ xe tại khu vực cửa khẩu

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng: 7h30 Dự Lễ tôn vinh danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai - năm 2017

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: 14h họp Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Chiều: 15h Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tôn vinh danh hiệu Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu

Tối: 20h Dự Chương trình Đêm hội Doanh nhân năm 2017

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn