Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp xem xét phương án di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến cơ sở mới (291/GM-UBND ngày 03/10/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét phương án di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến cơ sở mới

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi họp xem xét phương án di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến cơ sở mới, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì cuộc họp;

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Y tế: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách xây dựng cơ bản; Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Nghiệp vụ Y; Chánh Văn phòng;

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách hậu cần -  khám chữa bệnh; Trưởng các Phòng: Kế hoạch, Tài chính và Vật tư trang thiết bị;

- Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và UBND thành phố Lạng Sơn.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 06/10/2017 (thứ Sáu).

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị báo cáo về phương án di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến cơ sở mới; những khó khăn, vướng mắc, giải pháp, đề xuất, kiến nghị.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn