Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự làm việc với các lực lượng chức năng tại Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (290/GM-UBND ngày 02/10/2017).

GIẤY MỜI

Dự làm việc với các lực lượng chức năng tại

Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

         

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh tổ cuộc họp với nội dung như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc;   

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kinh tế tổng hợp;

- Lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị;

- Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Hữu Nghị (giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn mời).

2. Nội dung: Làm việc với các lực lượng chức năng chuyển sang làm việc tại Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

3. Thời gian, địa điểm: Từ 14h00, ngày 05/10/2017 (Thứ Năm) tại Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

4. Phân công thực hiện:

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo theo nội dung làm việc, chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị bố trí phòng họp.

- Các sở, ngành dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Bố trí phương tiện:

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng);

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đi xe chung (16 chỗ) do Văn phòng UBND tỉnh bố trí;

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đi xe riêng;

(Các thành phần xác nhận thông tin tham dự cuộc họp về Văn phòng UBND tỉnh qua điện thoại số 0977005528 (ông Lâm Văn Chiến) trước ngày 04/10/2017 để  tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh.)

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn