Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo về việc thay đổi thời gian họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát (391/TB-UBND ngày 02/10/2017).

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và  xuất nhập khẩu Đạt Phát

 

       

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 281/GM-UBND về việc dự họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát, theo đó thời gian họp là từ 8 giờ 00 ngày 04/10/2017 (thứ Tư).

Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh thay đổi thời gian họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và  xuất nhập khẩu Đạt Phát, cụ thể:

Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 06/10/2017 (thứ Sáu).

Các nội dung khác theo Giấy mời số 281/GM-UBND, ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh không thay đổi.

UBND tỉnh thông báo để các thành phần liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn