Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo thay đổi thời gian họp Về tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (390/TB-UBND ngày 02/10/2017)

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian họp Về tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây

 không nung và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác,

 sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

          Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh thay đổi thời gian họp   “về tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường” tại Giấy mời số 285/GM-UBND ngày 29/9/2017 như sau:

 

Thời gian họp chuyển từ 8 giờ ngày 04/10/2017 (thứ Tư), sang 8 giờ  ngày 06/10/2017 (thứ Sáu). Các nội dung khác tại Giấy mời số 285/GM-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh không thay đổi.

 

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần dự họp biết, thực hiện./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn