Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (289/GM-UBND ngày 02/10/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Lạng Sơn năm 2017

         

Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh tổ chức họp triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa III với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban;

          - Các thành viên Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh tại Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính;

 - Các đồng chí là Thư ký Ban Tuyển sinh.

2. Nội dung:

- Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, chất lượng chính trị của từng đối tượng dự tuyển.

- Thông qua danh sách học viên có đủ điều kiện và danh sách học viên dự phòng để đề nghị cử đi đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa III theo kế hoạch.

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 11/10/2017 (thứ Tư) tại phòng họp giao ban (tầng 2) Trung tâm chỉ huy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (số 02, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

4. Phân công nhiệm vụ:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực): Chuẩn bị hội trường, nội dung, chương trình, tài liệu liên quan và các điều kiện cần thiết cho cuộc họp.

- Các thành viên Ban Tuyển sinh theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu tại cuộc họp.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn