Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời họp xem xét dự thảo Đề án thí điểm thực hiện tổ chức hoạt động du lịch xe tự lái qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan ().

GIẤY MỜI

Họp xem xét dự thảo Đề án thí điểm thực hiện tổ chức hoạt động du lịch xe tự lái qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10 năm 2017, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét dự thảo Đề án thí điểm thực hiện tổ chức hoạt động du lịch xe tự lái qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; Tư pháp; Công Thương; Y tế; Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Cục Hải quan; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn;

- Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Chi nhánh Viettel Lạng Sơn.

2. Nội dung: Xem xét dự thảo Đề án thí điểm thực hiện tổ chức hoạt động du lịch xe tự lái qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

3. Thời gian, địa điểm: Từ 8h00’ ngày 06/10/2017 (thứ Sáu), tại Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

4. Công tác chuẩn bị: Giao Sở Giao thông vận tải chuẩn bị dự thảo Đề án thí điểm và các tài liệu liên quan, in tài liệu, phát tại cuộc họp. Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến phát biểu.

Kính mời các thành phần dự họp đúng thời gian và địa điểm./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn