Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời họp Ban Tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017 (287/GM-UBND ngày 02/10/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban Tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân,

Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017

 

 

Thực hiện Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 20/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017 triệu tập cuộc họp Ban Tổ chức, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017, chủ trì;

- Các Phó Trưởng Ban và các ủy viên Ban Tổ chức Lễ tôn vinh (theo Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 20/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2. Nội dung

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành thành viên Ban Tổ chức Lễ tôn vinh; thông qua một số văn bản do cơ quan thường trực dự thảo; chỉ đạo các nhiệm vụ cần tập trung triển khai trước và trong thời gian diễn ra buổi Lễ tôn vinh.

3. Thời gian

01 buổi, từ 8 giờ ngày 05/10/2017 (thứ Năm).

4. Địa điểm

Tại phòng họp A3 - tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện

a) Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành thành viên Ban Tổ chức Lễ tôn vinh chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp.

b) Các thành phần dự họp nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ.

(Gửi kèm theo dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doang nghiệp, bài phát biểu tại Lễ tôn vinh, Chương trình, Kịch bản tổng thể Lễ tôn vinh, Kịch bản điều hành phần tôn vinh, khen thưởng, dự kiến danh sách đại biểu, sơ đồ chỗ ngồi).

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn