Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2017, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 (286/GM-UBND ngày 29/9/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2017, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, triệu tập các thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 và Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2017, để họp triển khai một số nội dung công tác, cụ thể  như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Các Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

- Các Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 (theo Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn).

2. Nội dung

 Triển khai công tác của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017.

3. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 14h00, ngày 03/10/2017 (Thứ Ba), tại Phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ nội dung cuộc họp (Tài liệu in đủ cho các thành viên dự họp).

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ, đúng thời gian trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn