Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời họp về tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (285/GM-UBND ngày 29/9/2017).

GIẤY MỜI HỌP

Về tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung và

điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản

 làm vật liệu xây dựng thông thường

         

           
          Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, với nội dung như sau:
1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

2. Nội dung:

a) Sở Xây dựng chuẩn bị tài liệu báo cáo (20 bản):

 - Tình hình sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung.

- Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

b) Các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ cuộc họp.

3. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 04/10/2017.

4. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến (tầng 3)-Trụ sở UBND tỉnh.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn