Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời dự Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân (284/GM-UBND ngày 29/9/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1871/KH-TTCP ngày 27/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân và Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;

- Đại diện lãnh đạo Cục I, Thanh tra Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy;                                               

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;

- Đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn;

- Đại diện lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh và UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng, UBKT thành ủy, huyện ủy; Chủ tịch UBND và Trưởng Ban Tiếp công dân các huyện, thành phố;

- Chánh Thanh tra các Sở, Ban, ngành tỉnh; các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo, Trưởng phó các phòng và công chức Thanh tra tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND 226 xã, phường, thị trấn;

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin);

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 05/10/2017.

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn, số 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

4. Nội dung: Tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân.

UBND tỉnh kính mời các thành phần đến dự Hội nghị đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn