Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý III năm 2017 (283/GM-UBND ngày 29/9/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý III năm 2017

         

Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm tổ chức họp kiểm điểm tình hình thực hiện quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban;

- Giám đốc các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc nhà nước tỉnh;

- Đại diện Chủ đầu tư các dự án trọng điểm: Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng, Công ty Than Na Dương;

- Chủ tịch UBND các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn.

2. Nội dung:

Kiểm điểm tình hình thực hiện quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 của các dự án trọng điểm.

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2017 (thứ Ba) tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công nhiệm vụ:

- Các chủ đầu tư dự án trọng điểm (trừ hợp phần GPMB Dự án đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn) báo cáo tình hình triển khai thực hiện bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/10/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định; chủ động chuẩn bị các nội dung trọng tâm cần báo cáo, xin ý kiến trực tiếp tại cuộc họp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo; đề xuất các nội dung cần tập trung chỉ đạo trong quý IV/2017;

(Báo cáo, tài liệu có liên quan chuẩn bị 25 bản)

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn