Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời dự họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động đối với bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát (281/GM-UBND ngày 28/9/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá

của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Lãnh đạo UBND các huyện:  Văn Lãng, Cao Lộc; lãnh đạo các cơ quan kiểm dịch;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kinh tế tổng hợp;

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát.

2. Nội dung: Xem xét tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh đối với bãi tập kết hàng hoá của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát tại khu vực thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

 3. Thời gian, địa điểm: Từ 08giờ 00, ngày 04/10/2017 (Thứ Tư) tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị:

- Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát chuẩn bị báo cáo tình hình đầu tư, hoạt động kinh doanh bãi tập kết hàng hoá.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo về thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đầu tư của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát.

- Cục Thuế chuẩn bị báo cáo về thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát.

- Các sở, ngành chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn