Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời dự làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (279/GM-UBND ngày 25/9/2017).

GIẤY MỜI

Dự làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Cục Thuế, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thanh tra tỉnh; UBND thành phố Lạng Sơn.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kinh tế tổng hợp;

- Ban lãnh đạo: Viettel Lạng Sơn - Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội, Viễn Thông Lạng Sơn, Bưu Điện tỉnh Lạng Sơn, Trung Tâm Kinh Doanh VNPT tỉnh Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch Vụ Viễn Thông.

2. Nội dung: Nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước từ năm 2015 đến tháng 9/2017 của các doanh nghiệp.

 3. Thời gian, địa điểm:  Từ 8giờ 00, Thứ Sáu, ngày 29/9/2017 tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị

- Viettel Lạng Sơn - Chi nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội; Viễn Thông Lạng Sơn; Bưu Điện tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Kinh Doanh VNPT tỉnh Lạng Sơn - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch Vụ Viễn Thông chuẩn bị tài liệu, báo cáo liên quan đến nội dung làm viêc.

- Các sở, ngành chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn