Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2017 (278/GM-UBND ngày 22/9/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm hoạt động

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2017

 

 

     Thực hiện Công văn số 2316/NHCS-KHNV ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc tổ chức tổng kết 15 năm (2002 - 2017) hoạt động của NHCSXH, UBND tỉnh mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm hoạt động của NHCSXH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2017 với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự

1.1. Tại điểm cầu ở tỉnh

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng);

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (có Giấy mời riêng);

- Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh;

- Thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh;

- Ban Giám đốc Chi nhánh, Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn Chi nhánh NHCSXH tỉnh (giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh mời);

- Đại diện tập thể và cá nhân được khen thưởng (giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh mời).

1.2. Tại điểm cầu 11 huyện, thành phố

- Đại diện Thường trực huyện ủy, thành ủy;

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố;

- Thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện, thành phố;

- Ban Giám đốc và Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ NHCSXH huyện, thành phố;

- Đại diện các tổ chức, cá nhân tiêu biểu tham luận tại Hội nghị.

      (Thành phần họp trực tuyến tại các huyện, thành phố do UBND huyện, thành phố mời).

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00’, ngày 29/9/2017. Đề nghị các đại biểu có mặt tại phòng họp trước 05 phút.

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh và phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố.

4. Nội dung

Tổng kết 15 năm hoạt động của NHCSXH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2017 (có Chương trình chi tiết kèm theo).

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu liên quan, in tài liệu phục vụ họp; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp.

5.2. Các ngành, đơn vị tham dự họp chuẩn bị báo cáo liên quan.

5.3. Giao Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) và UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 16 giờ 00 phút ngày 28/9/2017 và thử lại từ 07 giờ 00 phút ngày 29/9/2017. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại các phòng họp trực tuyến để phối hợp thực hiện.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn