Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác chống buôn lậu khu vực cửa khẩu Cốc Nam (276/GM-UBND ngày 22/9/2017).

GIẤY MỜI  

Về việc dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh bến bãi và

công tác chống buôn lậu khu vực cửa khẩu Cốc Nam

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc kiểm tra cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, các cơ quan Kiểm dịch, Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng;

- Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kinh tế tổng hợp;

- Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường, Đội trưởng đội 389 tỉnh;

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cốc Nam, lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu Cốc Nam - Tân Thanh;

- Các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu (Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam mời).

- Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi (Giao Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam mời).

2. Nội dung: Kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh bến bãi và công tác chống buôn lậu khu vực cửa khẩu Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.  

3. Thời gian, địa điểm: Thứ Ba, ngày 26/9/2017. Cụ thể:

- Từ 07h15 các thành phần tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh xuất phát;

- Từ 08h15 - 09h30: Kiểm tra thực tế tại khu vực cửa khẩu, Các bến bãi và các đường mòn biên giới thuộc khu vực Đồi 386, Thác Ném, Khe Bà Lan;

- Từ 09h30-11h30: Làm việc tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cốc Nam.

4. Phân công chuẩn bị:

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Đồn Biên phòng Tân Thanh chuẩn bị báo cáo tình hình an ninh trật tự khu vực Cửa khẩu, quản lý người phương tiện Xuất nhập cảnh, Công tác Chống buôn lậu.

- Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục Hải quan Cốc Nam chuẩn bị báo cáo công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, Công tác chống buôn lậu, chuẩn bị phòng làm việc.

- Sở Công Thương chuẩn bị báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả khu vực Cửa khẩu.

- UBND huyện Văn lãng báo cáo tình hình quản lý đất đai, xây dựng và công tác chống buôn lậu khu vực Hang dơi, Thác ném.

- Các sở, ngành, các lực lượng tại Cửa khẩu chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

- Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi báo cáo tình hình đầu tư và kinh doanh bến bãi.

5. Bố trí phương tiện:

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng);

- Lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, các cơ quan Kiểm dịch, phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đi xe chung 16 chỗ do Văn phòng UBND tỉnh bố trí;

- Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường, Đội 389 tỉnh đi xe riêng do Sở Công Thương bố trí.

(Các thành phần tham dự cuộc kiểm tra xác nhận tham dự qua hộp thư điện tử lamchienct@gmail.com hoặc qua điện thoại số 0977005528 trước ngày 25/9/2017 để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh.)

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn