Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 22/09/2017 - 17:47
Ảnh minh họa (Internet)

UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 20/9/2017).

 

Một số nội dung triển khai: Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, gồm Hội nghị cấp tỉnh và tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, hoàn thành Quý II/2018. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, thực hiện trong Quý IV/2017 và các năm tiếp theo. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan, tổ chức, thực hiện trong Quý IV/2018 và các năm tiếp theo. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước của tỉnh, hoàn thành Quý I/2018./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn