Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế

Thứ Năm, 14/09/2017 - 23:18
Ảnh minh họa (baolangson.vn)

UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế (Quyết định số 1692/QĐ-UBND, ngày 12/9/2017).

 

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 157 chỉ tiêu. Hình thức tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển.

 

Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải công khai nhu cầu, cơ cấu tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị được phê duyệt trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở và đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng; tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm, đơn vị sự nghiệp tuyển dụng được phê duyệt, đảm bảo đúng chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc được phân bổ và các quy định của pháp luật./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn