Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 và Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Năm, 14/09/2017 - 22:47

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 (Công văn số 963/UBND-KTTH, ngày 13/9/2017).

 

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố (các chủ đầu tư) tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa thuộc các dự án và dự toán phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu trong nước đã sản xuất được trong công tác đấu thầu. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước Các doanh nghiệp cần chủ động tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu rộng rãi sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất.

 

Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

Bích Diệp

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn