Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Chỉ đạo về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Thứ Năm, 14/09/2017 - 18:02

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (Công văn số 966/UBND-KTN, ngày 14/9/2017).

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017; các chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống thông tin trực tuyến tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và cán bộ thừa hành; tăng cường phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn