Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Năm, 14/09/2017 - 14:37

Ngày 13/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 33/2017/QĐ-UBND  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng đối với  cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Mức thu lệ phí cụ thể như sau: Liên hiệp hợp tác xã: 200.000 đồng/01 lần cấp; Hợp tác xã, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình: 100.000 đồng/01 lần cấp; Cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 5.000 đồng /01 bản; Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 10.000 đồng/01 lần cung cấp.

 

Không thu lệ phí đối với các trường hợp:  Tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động, giải thể, thu hồi hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý  nhà nước.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn tổ chức thu phí. 100% số tiền lệ phí thu được nộp vào ngân sách Nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn