Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xem xét đề xuất đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (3035/VP-KTN, ngày 13/9/2017).

Kính gửi:

 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời.

 

 

Sau khi xem xét Văn bản số 589/2017/CV/SHD ngày 28/8/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời về việc “Đề xuất thực hiện đầu tư tuyến cáp treo tới Khu du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn”, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời tại Văn bản trên, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

(Văn bản số 589/2017/CV/SHD ngày 28/8/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời gửi qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn