Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo

Thứ Tư, 13/09/2017 - 22:04

Ngày 12/9/2017, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ sử dụng nhằm thiết lập kênh tương tác giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp, từ đó, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của người dân, doanh nghiệp; đây cũng là hành động nhằm hiện thực hóa chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, góp phần nâng cao môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

 

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu tại các điểm cầu đã được giới thiệu, hướng dẫn các nghiệp vụ về khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;  nội dung cơ bản về triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Bích Diệp

 

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn