Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 13/09/2017 - 22:03

UBND tỉnh quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn  tại Quyết định số: 1695/QĐ-UBND ngày 13/9/2017.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó trưởng Ban. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các đơn  vị liên quan.

 

Nhiệm vụ  của Ban Chỉ đạo là giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch trong từng thời kỳ, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nghiên cứu các giải pháp, cơ chế, chính sách về phát triển du lịch; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch, chương trình, kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/10/2016; Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn