Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 13/09/2017 - 21:58

UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số: 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được áp dụng đối với các đối tượng được phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.

 

Mức thu phí cụ thể như sau:  Đối với đường loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Lạng Sơn mức thu lần lượt là 12.000đ , 10.000đ , 8.000đ ,  6.000đ/ m2/tháng; trên địa bàn các huyện mức thu lần lượt là 6.000đ , 5.000đ , 4.000đ ,  3.000đ/ m2/tháng. Đường trên địa bàn các xã thuộc các huyện mức thu là 2.000đ/ m2/tháng; đường trên địa bàn các xã thuộc thành phố Lạng Sơn khu vực giáp ranh đô thị, ven đường giao thông chính mức thu là 5.000đ/ m2/tháng, các khu vực còn lại mức thu là 3.000đ/ m2/tháng.

 

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thu phí theo phân cấp địa bàn quản lý. Đơn vị tổ chức thu phí được trích để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được, 40% nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn