Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

Thứ Tư, 13/09/2017 - 21:08
Ngày văn bản: 
08/08/2017
Số văn bản: 
20/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài nguyên và môi trường
Số sao lục: 
795/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn ; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn