Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố,thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn

Thứ Tư, 13/09/2017 - 21:07
Ngày văn bản: 
03/09/2017
Số văn bản: 
1303/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: 
Thủ tướng Chính phủ
Số sao lục: 
794/SY-VP
Nơi nhận: 
VP Ban CH phòng chống thiên tai ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn