Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp tổng kết công tác của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tìm kiếm cứu nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

Thứ Tư, 13/09/2017 - 21:02
Ngày văn bản: 
05/09/2017
Số văn bản: 
411/TB-VPCP
Cơ quan ban hành: 
Văn phòng Chính phủ
Số sao lục: 
790/SY-VP
Nơi nhận: 
Văn phòng BCH phòng chống CN tỉnh; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn