Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

V/v Thông tư số 11/2017/TT-BCT

Thứ Tư, 13/09/2017 - 21:01
Ngày văn bản: 
30/08/2017
Số văn bản: 
7993/BCT-XNK
Cơ quan ban hành: 
Bộ Công thương
Số sao lục: 
789/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố; Các cơ quan kiểm dịch; Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ; Cục thuế tỉnh Lạng Sơn; Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ; Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn ; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn