Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

Thứ Tư, 13/09/2017 - 20:59
Ngày văn bản: 
05/09/2017
Số văn bản: 
3434/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Công thương
Số sao lục: 
788/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố; Ngân hàng Nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn