Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quyết định ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016

Thứ Tư, 13/09/2017 - 20:58
Ngày văn bản: 
03/09/2017
Số văn bản: 
1305/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: 
Thủ tướng Chính phủ
Số sao lục: 
787/SY-VP
Nơi nhận: 
Hiệp hội DN tỉnh Các huyện, thành phố; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn