Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

V/v kết quả chuyến thăm và làm việc tại Quảng Tây, Trung Quốc

Thứ Tư, 13/09/2017 - 20:53
Ngày văn bản: 
05/09/2017
Số văn bản: 
10006/BGTVT-HTQT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Giao thông vận tải
Số sao lục: 
785/SY-VP
Nơi nhận: 
UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn; UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn