Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức

Thứ Tư, 13/09/2017 - 20:52
Ngày văn bản: 
01/09/2017
Số văn bản: 
101/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Số sao lục: 
784/SY-VP
Nơi nhận: 
Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực Tỉnh uỷ
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn