Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

V/v góp ý kiến về đề xuất dự án đầu tư Trung tâm Dịch vụ thương mại logistics Lạng Sơn - Asean - Trung Quốc

Thứ Tư, 13/09/2017 - 20:51
Ngày văn bản: 
06/09/2017
Số văn bản: 
3474/BNG-UBBG
Cơ quan ban hành: 
Bộ Ngoại Giao
Số sao lục: 
783/SY-VP
Nơi nhận: 
UBND huyện Văn Lãng; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn