Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 11/9/2017 đến Chủ nhật ngày 17/9/2017)

Thứ Tư, 13/09/2017 - 14:48

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 11/9/2017

 

THỨ BA

Ngày 12/9/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 13/9/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 14/9/2017

THỨ SÁU

Ngày 15/9/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 16/9/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 17/9/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (VN) - Hữu Nghị Quan (TQ)

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Công tác nước ngoài

Công tác nước ngoài

 

 

Chiều: 14h họp Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đi thăm, làm việc tại một số địa phương của Nhật Bản

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Kiểm tra công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn

 

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Bính Xá, huyện Đình Lập

Sáng: 8h Tiếp công dân định kỳ tháng 9

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh

Chiều: Dự kiến Nghe phương án điều chỉnh thiết kế Nhà khách A1

Chiều: 14h Tiếp công dân định kỳ tháng 9

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Dự Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (VN) - Hữu Nghị Quan (TQ)

Công tác tác nước ngoài

Công tác nước ngoài

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h30 Học lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh, năm 2017

Học lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh, năm 2017

Học lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh, năm 2017

Chiều: Công tác tác nước ngoài

Chiều: 14h Họp Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung

Chiều: 14h họp xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Phương Nam

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Học lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh, năm 2017 (cả ngày)

Học lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh, năm 2017

Học lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh, năm 2017

Chiều: 14h Họp Hội đồng thẩm định kéo dài thời gian công tác đối với công chức

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn