Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trao thi đua (Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển)

Thứ Sáu, 08/09/2017 - 15:54
Ngày văn bản: 
29/08/2017
Số văn bản: 
27/KH-HĐTĐKT
Cơ quan ban hành: 
Hội đồng thi đua khen - thưởng trung ương
Số sao lục: 
780/SY-VP
Nơi nhận: 
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn; Liên minh HTX tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Các Sở, ban, ngành, các huyện thành phố; Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn; Thường trực Tỉnh uỷ
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn