Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Báo cáo về thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Bắc đến năm 2020

Thứ Sáu, 08/09/2017 - 15:51
Ngày văn bản: 
31/08/2017
Số văn bản: 
43/BC-BCĐTB
Cơ quan ban hành: 
Ban chỉ đạo Tây Bắc
Số sao lục: 
779/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố; Sở Tài Chính Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn