Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Phương Nam (lần 2) (266/GM-UBND ngày 07/9/2017).

GIẤY MỜI

Về việc dự họp xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV

xuất nhập khẩu Phương Nam

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Mời Lãnh đạo: Cục Cửa khẩu và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

- Mời Lãnh đạo: Cục Cảnh sát kinh tế (C46), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an;

- Mời Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương;

- Mời Lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan;

- Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Hải quan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Kinh tế tổng hợp;

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng: Bình Nghi, Pò Mã; Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng: Bình Nghi, Nà Nưa; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh; Đội trưởng Đội nghiệp vụ: Bình Nghi, Nà Nưa;

- Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Phương Nam.

2. Nội dung:

Xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Phương Nam về kinh doanh hàng tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

 3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14h00, Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017

- Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Công Thương, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh chuyển Công văn mời (có Công văn mời riêng) và liên hệ mời các thành phần dự họp là các cơ quan Trung ương gồm: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Cục Cửa khẩu - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Cảnh sát kinh tế và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu - Bộ Công an.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ họp.

- Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Phương Nam chuẩn bị báo cáo, đề xuất cụ thể.

- Các thành phần dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Kính mời các đồng chí tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn