Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (265/GM-UBND ngày 07/9/2017).

GIẤY MỜI

Dự kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ thông xe tuyến đường

chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

 

 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các thành viên Ban Tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Nội chính, Phòng Kinh tế chuyên ngành;

- Lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Hữu Nghị và Công ty Cổ phần Đầu tư và Quảng cáo Toàn Cầu (giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn mời).

2. Nội dung

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

3. Thời gian, địa điểm

Từ 08h00, ngày 10/9/2017 (chủ Nhật) tại khu vực mốc 1119 – 1120, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; 07h30 các thành phần tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh xuất phát đi cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

4. Phân công chuẩn bị

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu Hữu Nghị chuẩn bị phòng họp; báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện;

- Các thành viên dự kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

5. Bố trí phương tiện

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng);

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, phóng viên Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đi chung xe do Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn bố trí (xe 7 chỗ ngồi);

- Các thành phần còn lại đi xe chung do Văn phòng UBND tỉnh bố trí (xe 16 chỗ ngồi).

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn