Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh (264/GM-UBND ngày 06/9/2017).

GIẤY MỜI

Họp Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh.

         

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2017, Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh tổ chức họp với thành phần, nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban.

- Thành viên Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh (Theo Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 17/12/2016 của UBND tỉnh), Văn phòng UBND tỉnh.

- Trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố.

2. Nội dung: Tình hình thu ngân sách nhà nước 9 tháng, nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2017; công tác triển khai xây dựng và thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018.

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00 giờ, ngày 15/9/2017 (Thứ Sáu).

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

5. Phân công nhiệm vụ:

1. Cục Thuế, Cục Hải quan và các cơ quan có liên quan rà soát đánh giá tình hình thu ngân sách 9 tháng, giải pháp thu ngân sách các tháng còn lại của năm 2017; Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo về công tác chi ngân sách 9 tháng và dự kiến các tháng còn lại, kế hoạch xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

2. Ban chỉ đạo thu ngân sách các huyện, thành phố chuẩn bị báo cáo kết quả thu ngân sách của đơn vị, giải pháp thu ngân sách các tháng còn lại của năm 2017; thành viên Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn