Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc thay đổi thời gian họp Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) năm 2017 (357/TB-UBND ngày 06/9/2017).

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian họp Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại

quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) năm 2017

 

        

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 261/GM-UBND về việc dự họp Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) năm 2017, theo đó thời gian họp là từ 14 giờ 00 ngày 07/9/2017 (thứ Năm).

Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh thay đổi thời gian họp Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) năm 2017, cụ thể:

Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 14/9/2017 (thứ Năm).

Các nội dung khác theo Giấy mời số 261/GM-UBND, ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh không thay đổi.

UBND tỉnh thông báo để các thành phần liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn