Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Thứ Tư, 06/09/2017 - 09:45
Ngày văn bản: 
12/05/2017
Số văn bản: 
43/2017/TT-BTC
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài Chính
Số sao lục: 
778/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố; Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn; Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn