Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

V/v Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Thứ Tư, 06/09/2017 - 09:43
Ngày văn bản: 
17/08/2017
Số văn bản: 
7551/BCT-KH
Cơ quan ban hành: 
Bộ Công thương
Số sao lục: 
777/SY-VP
Nơi nhận: 
Hiệp hội DN tỉnh; Các huyện, thành phố ; Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn ; Sở Thông tin Lạng Sơn; Sở Y Tế Lạng Sơn; Sở Xây Dựng Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở NN và PTNT Lạng Sơn; Sở Tài Chính Lạng Sơn ; Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn