Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

V/v công tác quản lý nhà nước trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Thứ Tư, 06/09/2017 - 09:42
Ngày văn bản: 
28/08/2017
Số văn bản: 
9145/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành: 
Văn phòng Chính phủ
Số sao lục: 
776/SY-VP
Nơi nhận: 
Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; Các huyện, thành phố Báo Lạng Sơn; Các ngành TV BCĐ 389 tỉnh
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn