Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Thứ Ba, 05/09/2017 - 16:44
Ngày văn bản: 
01/09/2017
Số văn bản: 
102/2017/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Số sao lục: 
773/SY-VP
Nơi nhận: 
Các huyện, thành phố; Các Sở, ban, ngành
Tệp đính kèm: 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn